OHAL'in ilk kararnamesinden çıkan sonuçlar

OHAL'in ilk kararnamesinden çıkan sonuçlar

OHAL'in ilk kararnamesi

 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından MGK toplantısıyla 3 ay süreyle Türkiye genelinde OHAL kararı alınmıştı. Bugün resmi gazetede OHAL'in verdiği yetkiyle ilk kanun hükmünde kararname yayınlandı. Buna göre alınan başlıca kararlar şu şekilde;

 

FETÖ terör örgütü ile iltisaklı, irtibati veya aidiyeti olan 35 sağlık kurumu, 19 adet sendika, federasyon ve konfederasyon, 1043 özel öğretim kurumu, yurt, pansiyon, 1229 dernek ve vakıflar,15 vakıf üniversitesi kapatıldı.

 

Kapatılan vakıfların her türlü mal varlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz devredilmiş sayılacak.

 

Kapatılan yükseköğretim kurumlarını sağlık merkezleri ve diğer kapatılan kurum ve kuruluşların tüm mal varlıkları hazineye devredilecek.

 

Kapatılan eğitim kurumlarında mağdur olan öğrenciler devlet tarafından başka vakıf veya devlet üniversitelerine yerleştirilecek. Bu öğrenciler mezun olana kadar kapatılan okullarında ki eğitim ücretini ödemeye devam edecek. Bu konuda her türlü karar ve yetki YÖK'te olacak.

 

Terör örgütlerine üye olan ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı yapı, oluşum, grup veya bunlarla irtibatı olan bireyler Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay, HSYK'nın belirleyeceği komisyon ve bir üyeden oluşan üyeyle meslekten çıkarımlarına karar verilecek.

 

 

Görevlerine son verilen tüm personelin hak sahibi olduğu silah ruhsatı ve hususi (yeşil) pasaportları iptal edilecek. Ayrıca görevlerine son verilen tüm personeller 15 gün içinde kullanmakta olduğu devlet teşekkülünde olan konutları boşaltmaları gerekmektedir.

 

 

OHAL durumu boyunca gözaltı süresi şüphelinin yakalanma yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme süresi dışında yakalanma anından itibaren 30 günü geçmeyecek.

 

 

Kamu kurumlarında görevlerine son verilen personelin bir daha kamu kurumlarında çalışma ve geri dönme hakkı olmayacak.

Gönder
Diğer Haberler
Enerji